سپتیک تانک

سپتیک تانک از عمده روشهای تصفیه و گاها اولین مرحله در تصفیه خانه های بزرگ بخصوص صنعتی میباشد.یکی از مهمترین دلایل استفاده از مخزن سپتیک تانک در تصفیه خانه های بزرگ ، ایجاد ماند و حالت سکون به فاضلاب است.
سپتیک تانک با ایجاد فضایی کارا در ابتدای خط مراحل تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه علاوه بر ایجاد سکون و تبدیل جریان تند به جریان آرام میتواند با نگهداری مواد فاضلابی نقش بسزایی در تسریع تصفیه فاضلاب داشته باشد.
سپتیک تانک شرکت کمپ در انواع مختلف در اول فرایند تصفیه فاضلاب با ایجاد یک فرآیند بی هوازی فرآیند تجزیه فاضلاب را شروع نموده و سپس در ادامه با یک فرآیند هوازی فاضلاب را تصفیه مینماید با این تفاوت که حضور سپتیک تانک در اول مسیر روند فرآیند در قسمت هوازی را تسریع می بخشد.


برچسب ها: , , , , , , , ,

گروهها : مقالات تخصصی

جدول ابعاد و احجام سپتیک تانک پلی اتیلن شرکت کمپ

سپتیک تانک پلی اتیلن

جدول ابعاد و احجام سپتیک تانک پلی اتیلن شرکت کمپ

سپتیک تانک  پلی اتیلن شرکت کمپ با قابلیت تحمل بار ترافیکی و قابل دفن تا عمق ۱۳٫۵ متر زیر خاک از تاج مخزن در احجام ۲ تا ۱۰۰ مترمکعب به صورت استاندارد در کارخانه تولید و مونتاژ می گردد و در صورت سفارش در احجام بالاتر  تولید مخزن در کارخانه انجام گرفته و مونتاژ در محل پروژه انجام خواهد گرفت.

حجم مفید سپتیک تانک پلی اتیلن

قطر-mm

طول-cm

مدت زمان ساخت از زمان ثبت سفارش-روز کاری

۲ ۸۰۰ ۳۹۸ ۴
۳ ۸۰۰ ۵۹۷ ۴
۴ ۱۰۰۰ ۵۰۹ ۴
۵ ۱۰۰۰ ۶۳۶ ۴
۸ ۱۲۰۰ ۷۰۷ ۴
۱۰ ۱۲۰۰ ۸۸۴ ۴
۱۵ ۱۵۰۰ ۸۴۹ ۵
۲۰ ۲۰۰۰ ۶۳۶ ۵
۲۵ ۲۰۰۰ ۷۹۶ ۵
۳۰ ۲۰۰۰ ۹۵۵ ۵
۳۵ ۲۵۰۰ ۷۱۳ ۶
۴۰ ۲۵۰۰ ۸۱۵ ۶
۵۰ ۲۵۰۰ ۱۰۱۹ ۶
۶۰ ۲۵۰۰ ۱۲۲۲ ۸
۷۰ ۳۰۰۰ ۹۹۰ ۸
۸۰ ۳۰۰۰ ۱۱۳۲ ۱۵
۹۰ ۳۰۰۰ ۱۲٫۷۳ ۱۵
۱۰۰ ۳۰۰۰ ۱۴۱۵ ۱۵


برچسب ها: , , ,

گروهها : مقالات تخصصی

محصولات جدید